Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Documents relacionats

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per capítol_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 tancat ingressos_per capítol_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_ per capítol_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per programa_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 tancat despeses_per capitol_1r trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2021_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per capítol_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per orgànic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per econòmic_2n trimestre.pdf

Estat execució presupost 2021 tancat ingressos_per capítol_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per capítol_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per orgànic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per programa_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per econòmic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 tancat despeses_per capítol_2n trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2021_ 2n trimestre_2.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per capítol_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost tancat ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per capítol_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_ per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_per programa_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses_ per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost tancat despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2021_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos _per capítol _4rt trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos _per orgànic _4rt trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 ingressos _per econòmic _4rt trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 tancat ingressos _per capítol _4rt trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses _per capítol _4rt trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses _per orgànic _4rt trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses _per programa _4rt trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 despeses _per econòmic _4rt trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2021 tancat ingressos _per capítol _4rt trimestre.pdf

Modificacions de crèdit 2021_4t trimestre.pdf