Decrets d'Alcaldia

Relació de les resolucions mensuals aprovades per l'alcaldessa, n'Abigail Garrido Tinta, de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes en l'àmbit de les seves competències, des del moment de la seva investidura que va tenir lloc en data 13 de juny de 2015.