Pla d'Actuació Municipal (PAM)

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document de compromisos del govern local amb la ciutadania de Sant Pere de Ribes.