En aquest apartat hi trobareu informació bàsica dels grups municipals, de cadascun dels membres que en formen part, la seva adreça de correu electrònic, i enllaç a les xarxes socials dels grups, perquè pogueu contactar directament amb el grup o amb el regidor o regidora que considereu oportú. 

 

 

REGIDORS

NO ADSCRITS

 

 

 

 

 

 

 

MOCIONS

Les mocions presentades pels diferents grups municipals als plens de la Corporació es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.

 

OPINIÓ

També mitjançant aquest apartat, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes posa a disposició dels grups municipals un espai on poder publicar els seus escrits i articles d'opinió i així garantir la pluralitat, diversitat i representativitat en els canals municipals.