Organitzacions amb representació municipal

Relació de nomenaments dels representants municipals en diferents institucions i entitats:

ÒRGAN COL·LEGIAT 2023-2027

A QUI CORRESPON

REGIDOR/A DELEGAT/DA PER ALCALDESSA

DELEGACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

NOM I COGNOMS DELS REPRESENTANTS GRUPS MUNICIPALS

1

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE  SANT PERE DE RIBES (ADF)

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

JOSEP MOYA

 

 

2

AMTU_ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ (Assemblea General)

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

JOSEP DE BARBERÀ

 

 

3

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS-Assemblea General

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

ANA HERRERA

 

 

4

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER A L'ENERGIA PÚBLICA (AMEP)

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

JOSEP MOYA

 

 

5

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS/ÀREES FORESTALS DEL MASSIS DEL GARRAF (Comissió de Seguiment)

President de l`àrea de Territori + tècnic/a en materia de Medi Ambient

JOSEP MOYA

 

 

6

 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT (Comissió de seguiment)

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

ANTÒNIA PULIDO

 

 

7

COMISSIÓ DE CONTROL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui, regidor/a responsable de la regidoria corresponent i regidor/a d'Hisenda i Serveis Econòmics

FRAN PERONA

 

 

8

COMISSIÓ DE NOMENCLATURA

El/la regidor/a de cultura i un regidor/a de cada grup municipal o persona a qui deleguin sense necessitat de ser regidor/a

ARACELI BAU I ANTÒNIA PULIDO

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ NOMENCLATURA-PSC-CP

MARIA JOSÉ SÁNCHEZ

8

 

 

 

COMISSIÓ NOMENCLATURA-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

ÒSCAR MENDOZA GÓMEZ

8

 

 

 

COMISSIÓ NOMENCATURA-JUNTS-VIA-COMPROMÍS MUNICIPAL

MARTA GARCIA

8

 

 

 

COMISSIÓ NOMENCLATURA-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

DANIEL CARABANTES SEGURA I GRACIELA HAYDEE FALCONI ROMERO

8

 

 

 

COMISSIÓ NOMENCLATURA-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

9

COMISSIÓ DE SEGUIMENT AJUNTAMENT I CREU ROJA EN MATERIA D'ACCIÓ SOCIAL

Regidor/a de Serveis Socials o persona a qui delegui i tècnic/a de Serveis Socials o persona a qui delegui

JOSEP DE BARBERÀ

 

 

10

COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENI AJUNTAMENT, FUNDACIÓ LA CAIXA I ASSOCIACIÓ  CASAL D'AVIS

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

JOSEP DE BARBERÀ

 

 

11

COMISSIÓ DE SEGUIMENT RESTAURACIÓ ESGLÉSIA VELLA DE RIBES

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui i un regidor/a més

ANTÒNIA PULIDO I ADRIÀ SOLÀ

 

 

12

COMISSIÓ ESTUDI GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVAGUERAM

Alcalde/essa (presidència) o regidor/a a qui delegui + 1 representant de cada grup municipal, sense necessitat que sigui regidor/a

FRAN PERONA

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ ESTUDI GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM-PSC-CP

JOSEP MOYA

12

 

 

 

COMISSIÓ ESTUDI GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVAGUERAM-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

JOAN TORRENTS GARRIGA

12

 

 

 

COMISSIÓ ESTUDI GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVAGUERAM-JUNTS-VIA-COMPROMIS MUNICIPAL

JORDI GUILLAUMES

12

 

 

 

COMISSIÓ ESTUDI GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVAGUERAM-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

DANIEL CARABANTES SEGURA I YOLANDA PELLICER DE LA TORRE

12

 

 

 

COMISSIÓ ESTUDI GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVAGUERAM-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

13

COMISSIÓ OPERACIONS DE DELIMITACIÓ

Alcalde/essa o regidor/a d'Urbanisme, regidor/a de Medi Ambient, tècnic/a d'Urbanisme i secretari/a de la Corporació.

FRAN PERONA

 

 

14

CONSELL COORDINADOR DEL PARC NATURAL DE GARRAF

Alcalde/essa o regidor/a o tècnic/a a qui delegui

JOSEP MOYA

 

 

15

CONSELL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui, els portaveus de cada grup municipal o persona a qui deleguin sense necessitat de ser regidor/a

ADRIÀ SOLÀ

 

 

 

 

 

 

CONSELL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ-PSC-CP

ANA HERRERA

15

 

 

 

CONSELL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

ESTHER RODRÍGUEZ MALDONADO

15

 

 

 

CONSELL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ-JUNTS-VIA-COMPROMIS MUNICIPAL

ALBERT BONET

15

 

 

 

CONSELL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

DANIEL CARABANTES SEGURA I ALEJANDRO CONDE POVERA

15

 

 

 

CONSELL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

16

CONSELL ESCOLAR DE CENTRES (Generalitat de Catalunya)

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

17

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Alcalde/ssa i regidor/a Educació, i un regidor/a de cada grup municipal o persona a qui deleguin sense necessitat que sigui regidor/a

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

 

 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL-PSC-CP

MARIA OLMOS

17

 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

PAU GARRIGA GABALDÀ

17

 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL-JUNTS-VIA-COMPROMIS MUNICIPAL

ELENA VIÑAS

17

 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

FULGENCIÓ NAVALÓN FERNÁNDEZ I GRACIELA HAYDEÉ FALCONI ROMERO

17

 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

18

CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

DAVID NAVARRO I JOSEP MOYA

 

 

19

CONSELL INFANTS DE SANT PERE DE RIBES

Alcalde/essa (presidència), regidor/a d'Educació (vicepresidència)

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

20

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

Alcalde/essa (president/a) o regidor/a a qui delegui, el regidor/a de Cooperació (vicepresident/a) i un representant de cada grup municipal sense necessitat de ser regidor/a

SANDRA SHIMAZU I JUAN GARCIA

 

 

 

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT-PSC-CP

JUAN CARLOS TORTOLERO

20

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

ORIOL MARTÍ COLOM

20

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT-JUNTS-VIA-COMPROMIS MUNICIPAL

ALBERT BONET

20

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

GRACIELA HAYDÉE FALCONI ROMERO I ALEJANDRO CONDE POVEDA

20

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

21

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

Alcalde/essa (president/a) que pot delegar al regidor/a de Cultura, 1 regidor/a nomenat/da per ejercir la vicepresidència, els regidors/res de la CI on es tractin temes de Cultura o regidor/a a qui deleguin. Aquets podran nomenar un màxim de dos persones suplents, sense necessitat que siguin regidors/res

ARACELI BAU I ANTÒNIA PULIDO

 

 

 

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA-PSC-CP

ALFONS MORAL I MARIA OLMOS

21

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

ESTHER RODRÍGUEZ MALDONADO

21

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA-JUNTS-VIA-COMPROMIS MUNICIPAL

MARTA GARCIA

21

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

DANIEL CARABANTES SEGURA I ALEJANDRO CONDE POVERA

21

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

22

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Alcalde/essa o regidor/ a qui delegui (president/a) i regidor/a de Medi Ambient (visepresident/a) + tècnic/a de Medi Ambient + tecnic/a de Medi Ambient i un representant de cada grup municipal o a qui deleguin sense necessitat de ser regidor/a

JOSEP MOYA

 

 

 

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT-PSC-CP

EDUARD MARTÍN

22

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

ORIOL MARTÍ COLOM

22

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT-JUNTS-VIA-COMPROMIS MUNICIPAL

PERE COLL

22

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

DANIEL CARABANTES SEGURA I YOLANDA PELLICER DE LA TORRE

22

 

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

23

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui (presidència) el president/a de la Comissió Informativa corresponent, (vicepresidència) un representant de cada grup municipal o a qui deleguin sense necessitat de ser regidor/a

JOSEP DE BARBERÀ

 

 

 

 

 

 

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL -PSC-CP

NÚRIA FARRÉ

23

 

 

 

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL -UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

TOMÀS CARANDELL BARUZZI

23

 

 

 

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL -JUNTS-VIA-COMPROMIS MUNICIPAL

PILAR XAVES

23

 

 

 

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL -FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

FULGENCIÓ NAVALÓN FERNÁNDEZ I GRACIELA HAYDEÉ FALCONI ROMERO

23

 

 

 

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL - VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

24

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA-(Generalitat de Catalunya)

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui (vocal)

ANTÒNIA PULIDO

 

 

25

CONSORCI LOCALRED-(Assemblea General)

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

MARIA OLMOS MARÍN

 

 

26

CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS GARRAF (Consell Rector)

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

ANTÒNIA PULIDO

 

 

27

CONSORCI TV DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF

Alcalde/essa o regidor/ora a qui delegui i 4 regidors/ores més

MARIA OLMOS MARÍN

 

 

27

 

 

 

CONSORCI TV DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

ESTHER RODRÍGUEZ MALDONADO

27

 

 

 

CONSORCI TV DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF-JUNTS-VIA-COMPROMÍS MUNICIPAL

ALBERT BONET

27

 

 

 

CONSORCI TV DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

DANIEL CARABANTES SEGURA

27

 

 

 

CONSORCI TV DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

28

CONVENI AGENCIA HABITATGE DE CATALUNYA-Comissió de seguiment

Regidor/a d'Habitatge + el cap del servei d'Habitatge

ANA HERRERA

 

 

29

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA-ASSEMBLEA

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

ANA HERRERA

 

 

30

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

SANDRA SHIMAZU

 

 

31

GRUP MOTOR PLA DE SALUT LOCAL DE SANT PERE DE RIBES

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui, i un regidor/a de cada grup municipal sense necessitat que sigui regidor/a

ANTÒNIA PULIDO

 

 

 

 

 

 

GRUP MOTOR PLA DE SALUT LOCAL DE SANT PERE DE RIBES-PSC-CP

NÚRIA FARRÉ

31

 

 

 

GRUP MOTOR PLA DE SALUT LOCAL DE SANT PERE DE RIBES-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

ESTHER RODRÍGUEZ MALDONADO I CARLES HERGUEDAS

31

 

 

 

GRUP MOTOR PLA DE SALUT LOCAL DE SANT PERE DE RIBES-JUNTS-VIA-COMPROMÍS MUNICIPAL

NÚRIA GIRALT

31

 

 

 

GRUP MOTOR PLA DE SALUT LOCAL DE SANT PERE DE RIBES-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

FULGENCIÓ NAVALÓN FERNÁNDEZ I GRACIELA HAYDEÉ FALCONI ROMERO

31

 

 

 

GRUP MOTOR PLA DE SALUT LOCAL DE SANT PERE DE RIBES-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

32

HOSPITAL DEL REDÒS DE SANT JOSEP I SANT PERE

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

JOSEP DE BARBERÀ

 

 

33

INFORM-PATRONAT I COMISSIÓ EXECUTIVA

Alcalde/essa o regidor/a i/o tècnic/a a qui delegui

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

34

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

Alcalde/essa (president/a) o regidor/a de Seguretat Ciutadana i un regidor/a de cada grup municipal

JOSEP DE BARBERÀ

 

 

 

 

 

 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT-PSC-CP

JOSEP MOYA

34

 

 

 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT-UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT

PAU GARRIGA GABALDÀ

34

 

 

 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT-JUNTS-VIA-COMPROMÍS MUNICIPAL

ALBERT BONET

34

 

 

 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT-FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

DANIEL CARABANTES SEGURA

34

 

 

 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT-VOX

FRANCISCO JAVIER MIRA HERNANDEZ

35

JUNTES DE COMPENSACIÓ I ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORA

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

FRAN PERONA

 

 

36

L'ALIANÇA EDUCACIÓ 360-DIBA

Regidor/a Educació i 1 tècnic/a qui delegui

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

37

MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF-Assemblea

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui més 2 regidors/res de l'equip de govern suplents

FRAN PERONA. ANA HERRERA I PAQUI CARRASQUILLA

 

 

38

MANCOMUNITAT -TEGAR DEL GARRAF-PLE

Alcalde/essa i 2 regidors/res suplents de l'equip de goven (vocals)

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

39

MESA LOCAL PER L'OCUPACIÓ

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

40

NODE GARRAF- AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

ANA HERRERA

 

 

41

PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR DE CATALUNYA

regidor/a d'Educació  + 1 tècnic/a d'Educació en qui delegui

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

42

PACTE PER L'OCUPACIÓ DEL GARRAF-CCGA

Regidor/a de l'àmbit d'Ocupació + Cap Ocupació

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

43

PROGRAMA I COMPROMIS CAP A LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui + tècnic/a de Promoció Econòmica

ANA HERRERA

 

 

44

RECS-RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui + tècnic/a de Promoció Econòmica

ANTÒNIA PULIDO

 

 

45

REGIÓ EUROPEA DE LA GASTRONOMIA

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

ANTÒNIA PULIDO

 

 

46

SÍNDIC DE GREUGES

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui + Cap Gabinet Alcaldia

JOSEP DE BARBERÀ

 

 

47

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

JUAN GARCÍA

 

 

48

XALOC-XARXA DELS SERVEIS LOCALS D'OCUPACIÓ DE LA DIBA

Tècnic/a Ocupació

NÚRIA MORATÓ

 

 

49

XARXA ALCALDES PER LA PAU

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

SANDRA SHIMAZU

 

 

50

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

Alcalde/essa o regidor/a Medi ambient

JOSEP MOYA

 

 

51

XARXA DE PROJECTES DE PARTICIPACIÓ INFANTIL AL MUNICIPI-DIBA

Regidor/a d'Educació, 1 tècnic/a del departament en qui delegui

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

52

XARXA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS-DIBA

Regidor/a d'Educació, 1 tècnic/a del departament en qui delegui

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

53

XARXA ESCOLES MUNICIPALS DE PERSONES ADULTES

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

PAQUI CARRASQUILLA

 

 

54

XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIBA

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

JUAN GARCÍA

 

 

55

XARXA MUNICIPIS INDIANS

Alcalde/essa o regidor/a a qui delegui

ANA HERRERA