Organitzacions amb representació municipal

Relació de nomenaments dels representants municipals en diferents institucions i entitats:


ÒRGANS COL·LEGIATS

A qui correspon

REPRESENTANTS MUNICIPALS (2015-2019)

OBSERVACIONS 

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI LOCALRET

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

 

 

XARXA ALCALDES PER LA PAU

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

 

 

XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Alcalde/alcaldessa o regidor a qui delegui

 

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

MESA LOCAL PER L'OCUPACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

 

 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sra. Noelia López Pérez

 

CONSELL RECTOR DEL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL GARRAF

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

 

 

CONSORCI PER LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui i 4 regidors/es més

Sr. Francisco José Perona Jiménez

1 de cada grup municipal:

FEM POBLE: Gertrudis Conde Poveda

UM9-CUP-PA:

Sr. Tomàs Carandell

CONSORCI SANITARI DEL GARRAF

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

 

 

 

CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX COSTA DEL GARRAF

Alcalde/alcaldessa o regidor/a o tècnic/a a qui delegui i 1 regidor/a més

Sr. Francisco José Perona Jiménez

 

MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui i 2 regidors suplents

Sr. Josep Moya Ibáñez

Sr. Francisco José Perona Jiménez

 

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL GARRAF (PLE 17/06/14)

President regidories de Territori

Sr. Francisco José Perona Jiménez

 

CONSELL COORDINADOR DEL PARC NATURAL DEL GARRAF

Alcalde/alcaldessa o regidor/a o tècnic/a a qui delegui

Sr. Francisco José Perona Jiménez

 

NODE- GARRAF (AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC GARRAF)

Alcalde/alcaldessa o regidor/a qui delegui

 

 

MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF (PLE I PERMANENT)

Alcalde/alcaldessa + 2 regidor/a substituts/es

Sr. Josep Moya Ibáñez

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF-COMISSIÓ DIRECTIVA

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sr. Josep Moya Ibáñez

 

 

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sr. Josep Moya Ibáñez

 

 

INFORM

Alcalde/alcaldessa o regidor/a o tècnic/a en qui delegui

Sra. Noelia López Pérez

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I EL SÍNDIC DE GREUGES

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

 

 

HOSPITAL DEL REDÓS DE SANT JOSEP I SANT PERE

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (PLE 29/10/2013)

Alcalde/alcaldessa, regidor/a d'Educació i 1 representant de cada grup municipal 

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado 

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sra. Noèlia López Pérez

 

 

CiU-ViA (1 representant)

Sr. Lluís Giralt Vidal

 

 

UM9-CUP-PA (1 representant)

Sra. Laura Marcos Navarro

 

 

FEM POBLE (1 representant)

Sra. Gertrudis Conde Poveda

 

 

PP (1 representant)

Sr. Jose Asín Fernández

 

 

ERC-AM (1 representant)

Sr. Josep Graells i Ros

CONSELL ESCOLAR DE CENTRES

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

ADF SANT PERE DE RIBES

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sr. Francisco José Perona Jiménez 

 

JUNTES DE COMPENSACIÓ I ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sr. Francisco José Perona Jiménez 

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI AJUNTAMENT, FUNDACIÓ LA CAIXA I ASSOCIACIÓ CASAL D'AVIS

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui  1 regidor/a més

 

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Francisco José Perona Jiménez  

 

 

CiU-ViA (1 representant)

Sr. Eliseo Blanch Masjoan

 

 

UM9-CUP-PA (1 representant)

Sra. Magda Torrents Garriga

 

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Alejandro Conde Poveda

 

 

PP (1 representant)

Sr. Javier Rodríguez Mendez

 

 

ERC-AM (1representant)

Sr. Josep Graells i Ros

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT (PLE 18/07/2001)

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui, regidor/a Medi Ambient i 1 membre de cada grup municipal amb representació al Ple

Sr. Francisco Jose Perona Jiménez 

.

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Antonio Aliaga

 

 

CiU-ViA (1 representant)

Sra. Esther Morales Miguel 

 

 

UM9-CUP-PA (1 representant)

Sr. Ferran Sánchez

 

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Francisco Manuel Moreno Segura 

 

 

PP (1 representant)

Sr. Antoni Pascual Martí

 

 

ERC-AM (1 representant)

Sr. Jordi Cabús i Griño 

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sra. Noelia López Pérez 

Una representació proporcional dels grups municipals representats al Ple

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Antonio Aliaga

 

 

CiU-ViA (1 representant)

Sra. Núria Giralt Vidal 

 

 

UM9-CUP-PA (1 representant)

Sra. Alba Garriga

 

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Francisco Manuel Moreno Segura 

 

 

PP (1 representant)

Sr. Jose Asín Fernández

 

 

ERC-AM (1 representant)

Sra. Sara Orpella i Bajils 

CONSELL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

(PLE 15/05/1996)

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui, portaveus o a qui deleguin

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Roma Cabañas 

 

 

CiU-ViA (1 representant)

Sra. Esther Morales Miguel 

 

 

UM9-CUP-PA (1 representant)

Sr. Òscar Mendoza

 

 

FEM POBLE (1 representant)

Sra. Gertrudis Conde Poveda

 

 

PP (1 representant)

Sr. Raül Sánchez Villena 

 

 

ERC-AM (1 representant)

Sr. Lluís Miquel Soto i Armengol

COMISSIÓ DE CONTROL DE LA RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA VELLA DE RIBES

Alcalde/alcaldessa o regidor a qui delegui i 1 regidor/a més

Sr. Josep Moya Ibáñez

Sr. Lluís Giralt Vidal

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado 

4 vocals en representació dels ens locals, dos a proposta de l'ACM i dos a proposta de la FMC

CONSELL SOCIAL MUNICIPAL (PLE 17/12/2013)

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui.

La Tinenta d'Alcalde de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Igualtat d'Oportunitats

1 regidor/a o representant de cada grup municipal representat al Ple

 

 

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Romà Cabañas

 

 

CiU-ViA (1 representant)

Sr. Eliseu Blanch Masjoan

 

 

UM9-CUP-PA (1 representant)

Sr. Tomàs Carandell Baruzzi

 

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Alejandro Conde Poveda

 

 

PP (1 representant)

Sr. Antoni Pascual Martí

 

 

ERC-AM (1 representant)

Sr. Josep Graells i Ros

COMISSIÓ DE NOMENCLATURA

(PLE 23/09/2014)

Alcalde/essa, regidor/a de Cultura i 1 persona nomenada per cada grup municipal amb representació al Ple, que no necessàriament ha de ser regidor/a

Sr. Adrià Solà García

 

 

 

PSC-CP (1 representant)

Sr. Marc Rojas

 

 

CiU-ViA (1 representant)

Sra. Núria Giralt Vidal

 

 

UM9-CUP-PA (1 representant)

Sr. Joan Garriga

 

 

FEM POBLE (1 representant)

Sr. Alejandro Conde Poveda

 

 

PP (1 representant)

Sr. Tomás Sánchez Buenacasa

 

 

ERC-AM (1 representant)

Sra. Sara Orpella i Bajils

COMISSIÓ SEGUIMENT I CONTROL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA

Alcalde/alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

Regidor/a de Territori i

regidor/a d'Hisenda

 

 

COMISSIÓ OPERACIONS DE DELIMITACIÓ (PLE 17/03/15)

Alcalde/alcaldessa o regidor a qui delegui,

regidor/a Urbanisme,

regidor/a Medi Ambient,

tècnic/a Urbanisme i

secretària general de la Corporació

Sr. Francisco José Perona Jiménez

Sra. Rosa Riba

 

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT AJUNTAMENT I LA CREU ROJA EN MATÈRIA D'ACCIÓ SOCIAL (SIGNATURA CONVENI 9/03/2015)

Regidor/a de Serveis Socials o persona a qui delegui, coordinador/a de Serveis Socials o persona a qui delegui

Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

XARXA MUNICIPIS INDIANS

Alcalde/alcaldessa o regidor/a a qui delegui

Sr. Antonio Martín Alarcón