Comissions Informatives

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són els òrgans permanents d'estudi, informe i consulta d'aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple. També poden emetre dictamen en relació als afers del seu àmbit que siguin competència de la Junta de Govern per delegació del Ple, i a requeriment d'aquesta.

Actualment existeixen 3 Comissions Informatives:

  • Comissió Informativa de Governança, Planificació Estratègica i Qualitat Democràtica
  • Comissió Informativa de Territori i Economia Local
  • Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Drets Socials i Igualtat d’Oportunitats

 

Comissió Informativa de Governança, Planificació Estratègica i Qualitat Democràtica

Presidenta: Sra, Antònia Pulido Fernandez (1ª Tinenta d’Alcalde)
Vicepresident: Sr. Francisco Perona Jiménez (2ª Tinent d’Alcalde)  

Representants:

Del Grup municipal del PSC-CP: 5

- Sra. Antònia Pulido Fernández

- Sr. Francisco Perona Jiménez

- Sr. Juan García García

- Sra. Sandra Shimazu Salvatierra

- Sr. Josep Maria Llopart Monge

Del Grup de CONSTRUIM:2

Del Grup de ERC-AM 1

Del Grup de CIUDADANOS 1

Del Grup de Coalició Fem poble – Unidas Podemos: 1

Aquesta comissió té les competències incloses en els següents àmbits:
  • Àmbit d’Alcaldia i Presidència. Serveis inclosos:

- Gabinet Alcaldia
- Governació

  • Àmbit de Governança, Planificació Estratègica i Qualitat Democràtica. Serveis inclosos:

- Planificació estratègica
- Atenció i Participació ciutadana
- Turisme
- Salut Comunitària
- Hisenda i Serveis Econòmics
- Recursos Humans
- TICs

 

Comissió Informativa de Territori i Economia Local

President: Sr. Francisco Perona Jiménez (2n. Tinent d’Alcalde)
Vicepresidenta: Sra. Ana Herrera Bordallo (regidora) 

Representants:

Del grup del PSC-CP: 6

- Sr. Francisco Perona Jiménez

- Sra. Ana Herrera Bordallo

- Sr. Josep Moya Ibáñez

- Sr. Juan García García

- Sra. Montserrat Vico Castarnedo

- Sr. David Navarro Miller

Del Grup de CONSTRUIM: 2

Del Grup de ERC-AM 1

Del Grup de CIUDADANOS 1

Del Grup de Coalició Fem poble – Unidas Podemos: 1

Aquesta comissió té les competències incloses en els següents àmbits:

  • Àmbit de Territori i Economia Local. Serveis inclosos:

- Urbanisme
- Urbanitzacions
- Desenvolupament Econòmic
- Patrimoni
- Protecció Civil
- Comerç Local i Mercats
- Consum
- Fires
- Espai Públic i Edificis Municipals
- Medi Ambient, Mobilitat Sostenible i Transició Energètica
- Smart Cities
- Projectes Europeus

 

Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Drets Socials i Igualtat d’Oportunitats

Presidenta: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado (3a. Tinenta d’Alcalde)
Vicepresident: Sr. Josep Moya Ibáñez (regidor)

Representants:

Del Grup municipal del PSC-CP: 8

- Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado

- Sr. Josep Moya Ibánez

- Sr. Adrià Solà García

- Sr. Antònia Pulido Fernández

- Sr. Sandra Shimazu

- Sr. Josep Maria Llopart Monge

- Sr. David Navarro Miller

- Sra. Ana Herrera Bordallo

Del Grup de CONSTRUIM: 3

Del Grup de ERC-AM 1

Del Grup de CIUDADANOS 1

Del Grup de Coalició Fem poble – Unidas Podemos: 1

Aquesta comissió té les competències incloses en els següents àmbits:

  • Àmbit de Qualitat de Vida, Drets Socials i Igualtat d’Oportunitats. Serveis:

- Habitatge
- Educació
- Gent Gran
- Tinença responsable i benestar animal
- Cultura
- Esports
- Civisme, Convivència i Mediació Comunitària
- Igualtat de Gènere, Feminisme i LGTBI
- Cooperació, Solidaritat i Pau
- Diversitat
- Inclusió i Ciutadania
- Agermanament
- Joventut
- Serveis Socials
- Ocupació
- Programa de Promoció de l’Esport
- Formació Professional i d’Oficis
- SEFED
- Escola d’adults

 

Periodicitat

Les Comissions Informatives se celebraran en sessió ordinària el primer dimarts de cada mes, la primera d’elles serà convocada a les 18.30 h i la resta amb un marge de 30 minuts de diferència, prèvia convocatòria si hi han assumptes que tractar al ple i seran celebrades sempre a la Sala de reunions de l’alcaldia de la Casa Consistorial de Ribes.