Relació de llocs de treball

L'actual relació de llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, aprovada en data..., consta de X llocs.

L'Equip de Govern és qui té la potestat d'organització, i de creació o amortització, dels llocs de treball que conformen l'estructura de l'Ajuntament.