Promoció econòmica

 

 

Objectiu 2.4.1.

 
 

 


Donar impuls, conjuntament amb el teixit empresarial, a empreses locals del municipi

Accions

2.4.1.1. Farem màrqueting de territori amb altres entitats supramunicipals, per tal de presentar els nostres projectes i cercar recolzament pel seu desenvolupament

2.4.1.2. Confeccionarem un registre d'empreses i agents econòmics locals, als quals visitarem

2.4.1.3. Fomentarem la col·laboració entre empreses, per tal de ser més eficients

 

 

Objectiu 2.4.2.

 

 

 


Treballar per tal de atraure inversions al nostre territori

Accions

2.4.2.1. Treballarem per recuperar el projecte de la Casa del Mar

2.4.2.2. Treballarem per recuperar el projecte del Parc Esportiu

2.4.2.3. Dotarem de les infraestructures necessàries als diferents polígons industrials del municipi, realitzant millores (enllumenat, neteja, accessos, neteja de solars...)

2.4.2.4. Crearem incentius i beneficis fiscals per les empreses que s'instal·lin al municipi i creïn llocs de treball, amb preferència per les persones residents a Sant Pere de Ribes

2.4.2.5. Treballarem per captar inversions en el territori

2.4.2.6. Treballarem pel desenvolupament del sector sociosanitari com estratègia econòmica.

 
Encara no hi ha cap comentari. Vull ser el primer.