Eix 3. El territori i l'espai públic

 

 

Treballarem per un model de municipi sostenible, net, segur i respectuós amb el media ambient. Per reactivar uns serveis que ens permetin fer del carrer  i dels equipaments espais de convivència dignes i adequats a les necessitats dels veïns i veïnes. Una reactivació que posi un èmfasi decidit en la recuperació del patrimoni històric i natural del municipi com element clau d'atracció d'empreses econòmiques respectuoses amb l'entorn.

Volem apostar també de manera decidida per les urbanitzacions i sobretot, aquelles que no han estat recepcionades perquè tenen dèficits i que s'han de poder solventar. Ho farem amb col·laboració amb la Generalitat per tal de canviar la llei d'urbanisme vigent i obsoleta que no dóna resposta a la realitat del nostre municipi.

Finalment, lluitarem perquè tothom pugui gaudir del dret bàsic de l'habitatge, com a dret fonamental i bàsic com a pilar fonamental de la justícia social.