Convivència i participació ciutadana

 

 

Objectiu 4.1.1.

 
 

 


Fomentar la convivència ciutadana i el civisme en l'entorn de l'espai públic comunitari

Accions

4.1.1.1. Confeccionarem un projecte d'integració sobre la intervenció en la convivència i pacificació social, per tal de fomentar la cultura del diàleg

4.1.1.2. Redactarem, donarem a conèixer i desplegarem una ordenança de civisme

4.1.1.3. Posarem en marxa un projecte sobre l'aplicació de mesures alternatives, reparadores i educatives, a la sanció

4.1.1.4. Implicarem a la ciutadania en el manteniment i en la cura de l'espai públic, amb campanyes i accions determinades

4.1.1.5. Confeccionarem una campanya informativa sobre la necessitat i el civisme de recollir els excrements dels nostres gossos

4.1.1.6. Consolidarem la figura dels agents cívics, com a inspectors de carrer pel bon veïnatge

 

 

Objectiu 4.1.2.

 
 

 


Fomentar li dinamitzar la participació ciutadana, el contacte directe i la proximitat de la ciutadania envers els representants polítics municipals 

Accions

4.1.2.1. Realitzarem trobades amb la ciutadania, de forma periòdica, a diferents indrets del municipi (Ribes, Les Roquetes i urbanitzacions), per tal de rebre suggeriments per part dels veïns i veïnes

4.1.2.2. Crearem un Consell Ciutadà (renovable anyalment), amb un reglament propi, per tal de fer propostes al Ple municipal per la seva aprovació

4.1.2.3. Crearem un programa d'acolliment per nous empadronats i nous emprenedors.

4.1.2.4. Modificarem el ROM per tal de vehicular la participació de la ciutadania en els plens municipals

4.1.2.5. Posarem en marxa un Consell de participació infantil i juvenil

4.1.2.6. Promourem les sessions públiques participatives en diferents àmbits d'interès general

4.1.2.7. Continuarem fomentant la participació a través dels consells municipals (Medi Ambient, Social...)

4.1.2.8. Instaurarem el projecte de pressupostos participatius, per tal que la ciutadania pugui decidir on destinar una part de les inversions anyals

 
Encara no hi ha cap comentari. Vull ser el primer.