Presentació de propostes

Decideix sobre el Pressupost Municipal 2017

(FINALITZAT EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES).

PROPOSTES

ACCEPTADES

PROPOSTES 

NO ACCEPTADES

 

10/11/2016. La presentació de propostes per part de la ciutadania als pressuposts participatius s'ha tancat amb unes dades força positives i notables que avalen aquesta iniciativa que, per primer cop, s'està duent a terme a Sant Pere de Ribes. I és que s'han recollit 63 propostes de projectes, 26 de forma telemàtica a través d'Internet, i la resta presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). La comissió tècnica evalurà les propostes lliurades per acceptar-les o descartar-les segons els criteris establerts a la normaitva (legalitat, àmbit competencial, sostenibilitat, no excloent i si és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament).

Els projectes que s'han presentat hauran de ser considerats inversions, és a dir, que puguin formar part del capítol 6 del Pressupost Municipal destinat a la creació de nous equipaments o infraestructures i adquisició de béns inventariables. Tal i com es va anunciar, es destinarà el 20% d'aquest capítol d'inversions (uns 220.000 euros, aproximadament), amb un màxim de 100.000 euros per proposta presentada, a les accions i projectes que proposi i decideixi directament la ciutadania. Així quedaran excloses aquelles iniciatives presentades que tinguin a veure amb la realització d'esdeveniments o actes, contractació de serveis, aportacions o subvencions a entitats, entre d'altres. A cada proposta acceptada i validada se li donarà un codi que s'utilitzarà per tal de fer la votació posterior.

___________________________________________________________________________________________

Qui pot presentar propostes?

Els veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes, que hagin complert 16 anys, empadronats a data 22 d'octubre de 2016, i les entitats i associacions del municipi, inscrites en el registre municipal d'entitats.

 

Quan es poden presentar propostes?

Des del dissabte 22 d'octubre i fins el diumenge 6 de novembre de 2016 (FINALITZAT EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES).

 

Com es poden presentar propostes?

- Presencialment amb un formulari en paper, a les Oficines d'Atenció Ciutadana del municipi, en el seu horari habitual (de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 hores; dilluns i dimecres, de 16 a 19 hores a Ribes; dimarts i dijous, de 16 a 19 hores a Les Roquetes), on serà registrada.

- Telemàticament, omplint el formulari online al qual hi podeu accedir des d'aquest apartat. La proposta es registrarà posteriorment per part dels serveis administratius (si desitja una còpia la podrà sol·licitar en el correu electrònic pressupostosparticipatius@santperederibes.cat).

 

Altres:

1.- Serà imprescindible incloure les dades de contacte per tal d'aclarir dubtes, si fos necessari.

2.- Cada proposta no podrà superar els 100.000.- euros de pressupost.

3.- Cal presentar un formulari per cada proposta.

 

Nota: les propostes seran estudiades per part dels serveis tècnics corresponents per tal de verificar l'acompliment dels criteris exposats a les normes reguladores dels pressupostos participatius. Abans de la data d'inici del període de votacions, les propostes seleccionades seran exposades a la web municipal i a les OAC's del municipi per la seva consulta. Les propostes no seleccionades, també, seran exposades amb l'explicació de la seva no inclusió.