Votació en línia

Cal marcar un màxim de 5 propostes, distribuint un total de 50 punts (màxim 10 punts per proposta) entre els projecte que més us agradin.

Les propostes estan ordenades per ordre cronològic d'entrada.

 

CONSIDERACIONS

La votació no podrà excedir el màxim de 50 punts en el seu total, o el màxim de 5 propostes votades, o que alguna proposta superi els 10 punts. En aquests casos, el sistema no permetrà la seva tramesa. La darrera proposta que superi la quantitat total fixada (220.000.- euros), serà descartada.

Es recomana tenir en compte la informació de valoració de la comissió de gestió tècnico-econòmica a l'hora de realitzar la votació, donat que la proposta pot haver estat modificada lleugerament per tal de donar-li cabuda en aquest projecte.

MOLT IMPORTANT: sense les dades personals degudament introduïdes a la butlleta (nom, cognoms, DNI i data de naixement) no es podrà validar el vostre vot. Si ho desitgeu, omplint la vostra adreça de correu electrònic, rebreu un missatge amb la informació dels resultats de les votacions en finalitzar el període d'aquestes.