Pressupostos participatius 2019

Què són els pressupostos participatius?

És un procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Pressupost municipal que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes porta a terme perquè els veïns i les veïnes del municipi proposin projectes, els votin i decideixin quins s'hauran de fer amb els 300.000 euros que s'hi destinan a inversions, 15.000 euros més per a projectes socials, culturals o solidaris que es presentin (propostes considerades despeses de béns corrents i de serveis) i els 5.000 euros per a projectes de perspectiva de gènere, igualtat, LGTBI i feminismes. Podeu consultar les NORMES REGULADORES per conèixer més detalls.
 

Sessions informatives

2 i 4 de setembre

Presentació de propostes

Del 5 d'agost al 29 de setembre

Validació de propostes

Del 30 de setembre al 13 d'octubre

Votació de propostes

Del 21 d'octubre al 10 de novembre

Sessions informatives i calendari

Per conèixer més aspectes dels pressupostos participatius i del pressupost municipal, aclarir dubtes i ampliar informació es faran els dies 2 i 4 de setembre dues sessions públiques inicials.

Sessions de presentació de projectes: també hi haurà presentacions de projectes per part de les persones impulsores dels mateixos els dies 14 i 17 d'octubre i dues sessions per explicar el resultat final els dies 4 i 6 de novembre. Consulta el calendari!

Fes-nos arribar les teves propostes

Si ets major de 16 anys i estàs empadronat/da al municipi pots presentar les teves propostes del 5 d'agost al 29 de setembre mitjançant instància genèrica juntament amb la FITXA establerta i el DOCUMENT D'EXPLICACIÓ de la proposta que trobaràs a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i a l'apartat específic del web. També poden presentar propostes les entitats i associacions. Es limita a 3 el màxim de propostes a presentar en cadascuna de les categories. Mira la resta de condicions i els topalls econòmics a les NORMES REGULADORES.

Validació de propostes

El seguiment i la valoració de les propostes la farà una comissió de gestió tecnicaeconòmica que validarà els projectes segons les normes reguladores i els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social. El dia 14 d'octubre es coneixerà el llistat provisional de propostes acceptades i s'obrirà un període d'esmenes o reformulació per a la resta fins al 18 d'octubre.

Vota, tu decideixes!

Del 21 d'octubre al 11 de novembre podràs votar en línia. També s'han habilitat ordinadors a les Oficines d'Atenció Ciutadana, al CC EL LOCAL i al CC L'ESPAI per poder-ho fer. Del llistat final hauràs de seleccionar un màxim de 5 propostes i puntuar-les amb un escalat del 5 a l'1. Finalment, les propostes guanyadores seran incorporades al Pressupost municipal del 2020 per ordre de classificació fins que s'esgoti la quantitat econòmica global fixada en cada categoria.