Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Pressupostos participatius 2023

Els Pressupostos participatius 2023 estan orientats a les propostes que surtin de la ciutadana per avançar cap els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb la mirada posada en l’assoliment dels compromisos de l’agenda 2030

És un procés de participació ciutadana per a l'elaboració del pressupost municipal de l’any vinent que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes porta a terme perquè els veïns i les veïnes del municipi participin, proposin projectes, els votin i decideixin quins s'hauran de fer amb la dotació econòmica que s’hi destina.

 

PODEU CONSULTEU ELS RESULTATS

 

Dotació econòmica: 320.000 euros

Categories:

1) Projectes socials, culturals o solidaris

Dotació: 220.000 euros. Import màxim per proposta: 70.000 euros

Objecte: projectes destinats a combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables, que treballin per la igualtat d’oportunitats; per a promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI; adreçats a combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat; donar suport al comerç local; i, reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.

 2) Projectes educatius

Dotació: 100.000 euros. Import màxim per proposta: 40.000 euros per a obres i millores i 20.000 euros per a projectes de serveis.

Objecte: promoure projectes educatius i serveis.

 

Consulteu les NORMES REGULADORES.

 

 

Sessions públiques

Consulteu el calendari

Presentació de propostes

Del 13 de juny al 3 de setembre

Validació de propostes

Del 4 de setembre al 2 d’octubre

Votació de propostes

Del 25 d’octubre al 8 de novembre

Sessions informatives i calendari

Per participar i informar-te amb més detall dels Pressupostos participatius 2023 s'organitzen sessions públiques durant tot el procès. Sessions per conèixer l'edició d'enguany, com presentar propostes, resoldre dubtes i conèixer les propostes i el pressupost municipal. Mira el calendari!

Sessions de presentació de projectes: les persones que presenten projectes poden explicar i exposar les iniciatives que promouen en les sessions públiques que es faran a l'octubre. Consulta com participar-hi!

Fes-nos arribar les teves propostes

Si ets major de 16 anys i estàs empadronat/da al municipi pots presentar les teves propostes del 13 de juny al 3 de setembre mitjançant instància genèrica juntament amb el formulari establert (Word o PDF). A la instància s’hi poden adjuntar documents de presentació del projecte. També poden presentar propostes les entitats i associacions. Es limita a 3 el màxim de propostes a presentar per persona o col·lectiu. Mira la resta de condicions i els topalls econòmics a les NORMES REGULADORES.

 

Validació de propostes

El seguiment i valoració de les propostes el farà una comissió de gestió tècnica-econòmica que validarà els projectes segons les normes reguladores i els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social. El dia 4 d'octubre es coneixerà el llistat provisional de propostes acceptades i s'obrirà un període d'esmenes o reformulació per a la resta fins al 23 d'octubre.

Vota, tu decideixes!

Del 25 d’octubre al 8 de novembre podràs votar en línia. També als ordinadors habilitats a les Oficines d'Atenció Ciutadana. Del llistat final hauràs de seleccionar un màxim de 5 propostes i puntuar-les amb un escalat del 5 a l'1. Finalment, les propostes guanyadores seran incorporades al Pressupost municipal del 2024 per ordre de classificació fins que s'esgoti la quantitat econòmica global fixada en aquesta edició.

 

Què són els ODS?

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.

Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.