Planejament territorial

El Pla Territorial és l'instrument que defineixi els objectius d'equilibri territorial d'interès general i, a la vegada, ha de ser també l'instrument que defineixi els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l'equilibri territorial i la preservació del medi ambient.

Els Plans Territorials han d'establir les pautes necessàries per a la coherència del Pla Territorial General, així com dels plans territorials parcials i els plans territorials sectorials que l'han de desenvolupar.

Amb la finalitat de visualització dels plans, us adrecem, mitjançant aquest enllaç, a l'accés directe amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya on es diferencien clarament.