Pla director urbanístic

Els Plans directors que afectan al municipi de Sant Pere de Ribes estan recollits i els podeu consultar al web de la Generalitat de Catalunya.

Plans directors

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Pla Director del servei d'abastament d'aigua potable del municipi

1. Pla Director del servei d'abastament d'aigua potable del municipi

Tornar índex