Grup municipal JUNTS-VIA

 

REPRESENTANTS MUNICIPALS

Albert Bonet Huete

bonetha@santperederibes.cat

Pilar Chaves Santiago

chavessp@santperederibes.cat

Marta Garcia Juliachs

garciajm@santperederibes.cat

 

MOCIONS

Les mocions presentades als plens pel grup municipal es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.