Grup municipal PSC-CP

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

REPRESENTANTS MUNICIPALS

Abigail Garrido Tinta (PSC-CP)

Josep De Barberà Johera

 

Ana Ma. Herrera Bordallo

 

Antònia Pulido Fernández

 

Francisco José Perona Jiménez

 

Francisca Carrasquilla Cuadrado

 

Maria Olmos Marín

 

Juan García García

Araceli Bau Alegria

Sandra Shimazu Salvatierra

 

Josep Moya Ibáñez

 

 

David Navarro Miller

 

Aishwarya Córdoba Octavio

 

WEB I XARXES SOCIALS

    

 

MOCIONS

Les mocions presentades als plens pel grup municipal es poden consultar a les seccions de mocions inlcoses en l'apartat dels Plens municipals.