Comissions Informatives

PÀGINA EN ACTUALITZACIÓ

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són els òrgans permanents d'estudi, informe i consulta d'aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple. També poden emetre dictamen en relació als afers del seu àmbit que siguin competència de la Junta de Govern per delegació del Ple, i a requeriment d'aquesta.

La primera Comissió Informativa permanent, celebra sessió ordinària el primer dimarts de cada mes, a les 18.30h i la resta amb un marge de 30 minuts de diferència, prèvia convocatòria.

Hi ha  3 Comissions Informatives amb representació de tots els grups municipals:

  • Comissió Informativa de Seguretat i Convivència, Transformació Digital i Serveis Generals
  • Comissió Informativa de Territori, Desenvolupament Econòmic, Transformació Ecològica i Transició Energètica
  • Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats

 

Comissió Informativa de Governança, Planificació Estratègica i Qualitat Democràtica

Presidenta: Sra, Antònia Pulido (1ª Tinenta d’Alcalde)
Vicepresident: Sr. Francisco Perona (2ª Tinent d’Alcalde)  

Representants:

Del Grup municipal del PSC-CP: 5

- Sra. Antònia Pulido

- Sr. Francisco Perona

- Sr. Juan García

- Sra. Sandra Shimazu

- Sr. Josep Maria Llopart

Del Grup de CONSTRUIM: 2

- Sr. Albert Bonet

- Sr. Tomàs Carandell

Del Grup de Coalició Fem poble – Unidas Podemos: 1

- Sr. Alejandro Conde

Del Grup de CIUDADANOS: 1

- Sr. Óscar Leon

Regidors no adscrits: 1

- Sr. Jaume Torras

Aquesta comissió té les competències incloses en els següents àmbits:
  • Àmbit d’Alcaldia i Presidència. Serveis inclosos:

- Gabinet Alcaldia
- Governació

  • Àmbit de Governança, Planificació Estratègica i Qualitat Democràtica. Serveis inclosos:

- Planificació estratègica
- Atenció i Participació ciutadana
- Turisme
- Salut Comunitària
- Hisenda i Serveis Econòmics
- Recursos Humans
- TICs

 

Comissió Informativa de Territori i Economia Local

President: Sr. Francisco Perona Jiménez (2n. Tinent d’Alcalde)
Vicepresidenta: Sra. Ana Herrera Bordallo (regidora) 

Representants:

Del grup del PSC-CP: 6

- Sr. Francisco Perona

- Sra. Ana Herrera

- Sr. Josep Moya

- Sr. Juan García

- Sr. Alfons Moral

- Sr. David Navarro

Del Grup de CONSTRUIM: 2

- Sra. Montserrat Mestre

- Sr. Tomàs Carandell

Del Grup de Coalició Fem poble – Unidas Podemos: 1

- Sr. Alejandro Conde

Del Grup de CIUDADANOS: 1

- Sr. Oscar León

Regidors no adscrits: 1

- Sr. Xavier Pascual

Aquesta comissió té les competències incloses en els següents àmbits:

  • Àmbit de Territori i Economia Local. Serveis inclosos:

- Urbanisme
- Urbanitzacions
- Desenvolupament Econòmic
- Patrimoni
- Protecció Civil
- Comerç Local i Mercats
- Consum
- Fires
- Espai Públic i Edificis Municipals
- Medi Ambient, Mobilitat Sostenible i Transició Energètica
- Smart Cities
- Projectes Europeus

 

Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Drets Socials i Igualtat d’Oportunitats

Presidenta: Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado (3a. Tinenta d’Alcalde)
Vicepresident: Sr. Josep Moya Ibáñez (regidor)

Representants:

Del Grup municipal del PSC-CP: 8

- Sra. Francisca Carrasquilla

- Sr. Josep Moya

- Sr. Adrià Solà

- Sr. Antònia Pulido

- Sr. Sandra Shimazu

- Sr. Josep Maria Llopart

- Sr. David Navarro

- Sra. Ana Herrera

Del Grup de CONSTRUIM: 3

- Sra. Esther Rodríguez

- Sr. Tomàs Carandell

- Sra. Rita Garcia

Del Grup de Coalició Fem poble – Unidas Podemos: 1

- Sr. Alejandro Conde

Del Grup de CIUDADANOS: 1

- Sr. Oscar León

Regidors no adscrits: 1

- Sr. Xavier Pascual

Aquesta comissió té les competències incloses en els següents àmbits:

  • Àmbit de Qualitat de Vida, Drets Socials i Igualtat d’Oportunitats. Serveis:

- Habitatge
- Educació
- Gent Gran
- Tinença responsable i benestar animal
- Cultura
- Esports
- Civisme, Convivència i Mediació Comunitària
- Igualtat de Gènere, Feminisme i LGTBI
- Cooperació, Solidaritat i Pau
- Diversitat
- Inclusió i Ciutadania
- Agermanament
- Joventut
- Serveis Socials
- Ocupació
- Programa de Promoció de l’Esport
- Formació Professional i d’Oficis
- SEFED
- Escola d’adults

 

Periodicitat

Les Comissions Informatives se celebraran s'acostumen a celebrar en sessió ordinària el primer dimarts de cada mes, la primera d’elles serà convocada a les 18.30 h i la resta amb un marge de 30 minuts de diferència, prèvia convocatòria si hi han assumptes que tractar al ple i seran celebrades sempre a la Sala de reunions de l’alcaldia de la Casa Consistorial de Ribes.