Junta de Portaveus

És l'òrgan consultiu i de col·laboració de l'alcalde/essa per a l'elaboració de l'ordre del dia dels plens. Pot ser consultada per a qualsevol altre assumpte.

Està presidida per l'alcaldessa, Abigail Garrido, i en formen part els portaveus dels grups municipals:

  • Grup Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈS. Portaveu: Ana Herrera Bordallo
  • Grup Municipal UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT. Portaveu: Esther Rodríguez Maldonado
  • Grup Municipal JUNTS-ViA-COMPROMÍS MUNICIPAL. Portaveu: Albert Bonet Huete
  • Grup Municipal FEM POBLE-EN COMÚ PODEM. Portaveu: Daniel Carabantes Segura
  • Grup Municipal VOX. Portaveu: Francisco Javier Mira Hernández

 

Periodicitat

La Junta de Portaveus se celebra la setmana abans de la celebració dels plens, és a dir, el segon dimarts de cada mes, a les 18.30 h (a Ribes o a les Roquetes).