La publicació al web de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb els requisits normatius corresponents. Tanmateix, compleix amb els requisits de la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Des del mes de novembre de l'any 2014, es va posar en funcionament un sistema d'audioactes per tal de facilitar les tasques de transcripció, gestió i consulta de les actes de les sessions plenàries de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Trobareu les actes corresponents amb aquest sistema, disponibles en el següent enllaç:

Audioactes Sant Pere de Ribes