Mocions 2019

Relació de les mocions presentades al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en la seva versió final, extretes íntegrament de l'acta oficial de les sessions plenàries i amb el resultat de la votació obtinguda.
 

Documents relacionats

15.6. Moció presentada per Ciutadans, Propuesta de acuerdo para solicitar la implantación de máquinas de reciclaje de envases

15.5. Moció presentada per Ciutadans, Propuesta de acuerdo para solicitar la aprobación de campaña de reciclaje de apratos eléctricos y electrónicos

15.4. Moció presentada per Construim de denúncia del judici al MHP Quim Torra

15.3. Moció presentada per Construim per a la implantació de la Tarifa Fiscal

15.2. Moció presentada per ERC per declarar Sant Pere de Ribes municipi feminista

15.1. Moció presentada per ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

URG Moció d'urgència que presenta el grup municipal ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya

15.5. Moció presentada per Fem Poble En Comú Podem per recuperar la inversió social a Catalunya i per una fiscalia justa i progressiva

15.4. Moción del grupo municipal Ciutadans de Sant Pere de Ribes, para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad

15.3. Moción del grupo municipal Ciutadans de Sant Pere de Ribes, para dotar a las personas enfermas de un dispositivo que facilite información sanitaria urgente y su geolocalización

15.2. Moció que presenta el grup municipal de Construïm per la millora del servei de recollida i tractament de residus

15.1. Moció en suport a les ONG's que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani

8.4. Moció que presenta el grup municipal de Construïm davant la repressió política, judicial i policial vers el poble de Catalunya

8.3. Moció que presenta el grup municipal de Construïm en suport a les ONG's que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani

8.2. Moción del grupo municipal de Ciutadans CS a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, para el estudio de la modificación de la Ordenanza de movilidad para regular el uso de aparatos electrónicos de movilidad personal patinetes, bicicletas y monociclos

8.1. Moción que presenta el grupo municipal de Ciutadans de Sant Pere de Ribes de condena de la violencia y el terrorismo en democracia

Moció urgència Moció que presenten els grups municipals de Construïm, ERC i Fem Poble En Comú Podem, en resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistía per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodet

11.5 Moció que presenta el grup municipal ERC per un Sant Pere de Ribes sostenible, eficient i equilibrat

11.4 Moció que presenta el grup municipal Ciutadans Sant Pere de Ribes, per demanar que el nostre Ajuntament aprovi la formació sanitària especial per la Policia Local de Sant Pere de Ribes

11.3 Moció que presenta el grup municipal Fem Poble-En comú Podem per a la declaració d'emergència climàtica a Sant Pere de Ribes

11.2 Moció que presenten els grups municipals Construïm, PSC-CP, Ciutadans, Fem Poble-En comú Podem, en defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori

11.1 Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, Construïm, Fem Poble-En comú Podem i ERC en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute a les factures energètiques de les famílies vulnerables

18.2 Moció presentada pel grup municipal Fem Poble-En comú Podem en rebuig a la Llei de contractes de serveis a les persones anomenada Llei Aragonés

18.1 Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per garantir el desplegament de la Llei 13-2015 de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del servei públic d'ocupació de Catalunya

12.1 Moció que presenta Fem Poble en suport a la ILP d'Universitats per la rebaixa dels preus públics

10.1 Moció que presenta el Grup Municipal PSC_CP, per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya

12.2.Moció que presenta el grup municipal PSC-CP i Fem Poble, per rebutjar els preus abusius dels peatges, la situació de les rodalies de Renfe i la manca d'infraestructures que afecten la mobilitat dels veïns i les veïnes de Sant Pere de Ribes

12.1 Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, de suport a les mesures del pacte d'estat contra la violència de gènere