Transparència i bon govern

 

 

Objectiu 4.2.1.

 
 

 


Fomentar la transparència en les decisions públiques i en el dia a dia del representants del govern municipal

Accions

4.2.1.1. Renunciarem a regals i privilegis per condició de càrrec públic, per part de tots els membres de l'equip de govern

4.2.1.2. Treballarem pel bé col·lectiu i comú, en cap moment pel bé particular i individual

4.2.1.3. Respectarem i complirem el codi ètic signat per part dels membres de l'equip de govern, abans de les passades eleccions municipals

4.2.1.4. No contractarem de forma directa obres i serveis a familiars directes o empreses o cooperatives amb participació de familiars directes

4.2.1.5. Explicarem el pressupost municipal detallat entre Ribes, Les Roquetes i les urbanitzacions

4.2.1.6. Crearem la figura del regidor/ora referent per les urbanitzacions

4.2.1.7. Farem "contracte amb compromisos" entre ajuntament i urbanitzacions

 

Objectiu 4.2.2.

 
 

 


Fomentar les eines necessàries per la transparència i la proximitat, com a govern obert

Accions

4.2.2.1. Posarem en marxa el portal de la transparència a la web municipal

4.2.2.2. Publicarem diàriament l'agenda pública de l'alcaldessa

4.2.2.3. Publicarem les dades relatives amb la tasca política dels membres del govern municipal: publicació dels ingressos i patrimoni, de forma anyal; publicació de les retribucions dels regidors i regidores

4.2.2.4. Mantindrem les retribucions dels membres del govern municipal

4.2.2.5. Retrem comptes envers la ciutadania dels compromisos adquirits a través del PAM i del programa electoral

 
No comments yet. Be the first.