Eix 4. Democràcia, transparència i participació

 

 

La salut democràtica en l'administració depèn, en gran mesura, de la qualitat ètica dels seus representants. Adquirim, per tant, el compromís de crear confiança i credibilitat envers la institució municipal. És, per això, que és la nostra voluntat fomentar les bones pràctiques sota el prisma de la qualitat i l'excel·lència en els serveis públics. Aquesta governança ha d'estar impregnada per valors relacionats amb l'honestedat, la voluntat de servei públic, la proximitat i la transparència.

Així mateix, treballarem per millorar la qualitat, agilitat i l'eficiència de l'administració i, també, posant en marxa polítiques que fomentin la participació, la convivència  i el civisme, en general.