Votació en línia

 

QUI POT VOTAR?

Poden votar les persones majors de 16 anys censades al municipi.

 

PERÍODE I PROCEDIMENT DE VOTACIÓ

Del 25 d’octubre al 5 de novembre emplenant presencialment una butlleta que trobareu a les OAC (i dipositant-la a la corresponent urna) o telemàticament a través del web de l’Ajuntament.

Presencialment, a les urnes situades a les Oficines d'Atenció Ciutadana, tant de Ribes com de Les Roquetes, en horari de les mateixes (de dilluns a divendres, de 8,30 a 14 hores; a Ribes, també, dilluns i dimecres, de 16 a 19 hores; a Les Roquetes, també, dimarts i dijous, de 16 a 19 hores). Cal portar document d’identificatiu amb fotografia per comprovar l'empadronament.

Telemàticament, a través del formulari corresponent en aquesta web municipal, on es requeriran les dades personals per la seva identificació i poder comprovar, posteriorment, l'empadronament. Sense aquestes dades no es podrà validar el vot.

Es pot votar un màxim de 5 propostes, puntuant-les amb un escalat del 5 a l’1.

 

CONSIDERACIONS

  • Es recomana tenir en compte els informes emesos per la comissió de gestió tècnico-econòmica en la fase “Avaluació de propostes” abans de la votació, donat que la proposta pot haver estat modificada lleugerament per tal de donar-li cabuda en aquest projecte.
  • Enguany hi ha dues categories establertes:

Categoria 1 – Inversions

Amb una dotació econòmica corresponent al 20% del pressupost 2018 destinat a inversions reals, equivalent a 420.000 euros.

La darrera proposta que superi la quantitat total fixada, serà descartada.

Categoria 2 - Projectes culturals o socials

Atès que la dotació econòmica d’aquesta categoria és de 15.000 euros i havent-hi dues úniques propostes presentades i acceptades amb imports que no superen en conjunt la quantia global destinada, els projecte amb el codi 03 i 11 esdevenen automàticament seleccionats i seran incorporats al Pressupost municipal 2018. Per tant, no cal votar-los.

  • Amb l'objectiu de fomentar la participació i garantir-ne uns marges mínims de corresponsabilitat ciutadana amb el pressupost municipal, es fixa una xifra mínima de participació, sent aquesta, amb caràcter simbòlic (donat que era la quantitat necessària per aconseguir representació al consistori en les passades eleccions municipals), de 541 vots. En cas que el total de vots vàlids emesos no superi aquesta xifra, s’executarà només el 80% de la quantitat destinada al projecte de pressupostos participatius.
  • El recompte de vots i resultat es farà públic el 7 de novembre.