Web Content Display Web Content Display

COM ES VALORARAN LES PROPOSTES?

Una Comissió tècnica formada per Gerència, Serveis d’Urbanisme, l’arquitecte municipal, el tècnic de Medi Ambient, el tècnic de Manteniment i Serveis i aquells tècnics necessaris per a l’avaluació de les propostes presentades, serà la responsable de valorar les propostes i realitzar un informe tècnic de viabilitat i cost de les actuacions.

 

Consideracions

  • En les propostes en les que sigui necessari un projecte o un estudi tècnic per a desenvolupar-la, s’inclourà el cost en la valoració econòmica total.
  • Si una proposta sobrepassa el pressupost màxim acordat, es valorarà conjuntament amb els promotors/es si es pot reduir l’actuació.
  • Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran conjuntament amb els promotors/es si es poden unificar.
  • També, proposaran canvis en la ubicació i definició de les propostes, per motius tècnics, parlant amb els promotors/ores de l’actuació.

 

Període de validació 

  • Del 20 de setembre al 4 d’octubre.

S’estudiaran totes les propostes presentades i s’emetrà un informe sobre cadascuna indicant si s’ajusta als requeriments especificats i si és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament.

 

Període d'esmenes

  • Del 5 al 17 d’octubre.

Podran presentar esmenes aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.