Web Content Display Web Content Display

Avaluació de propostes presentades

COM ES VALORARAN LES PROPOSTES?

Una Comissió tècnica formada per Gerència, Serveis d’Urbanisme, l’arquitecte municipal, el tècnic de Medi Ambient, el tècnic de Manteniment i Serveis i aquells tècnics necessaris per a l’avaluació de les propostes presentades, serà la responsable de valorar les propostes i realitzar un informe tècnic de viabilitat i cost de les actuacions.

 

Consideracions

  • En les propostes en les que sigui necessari un projecte o un estudi tècnic per a desenvolupar-la, s’inclourà el cost en la valoració econòmica total.
  • Si una proposta sobrepassa el pressupost màxim acordat, es valorarà conjuntament amb els promotors/es si es pot reduir l’actuació.
  • Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran conjuntament amb els promotors/es si es poden unificar.
  • També, proposaran canvis en la ubicació i definició de les propostes, per motius tècnics, parlant amb els promotors/ores de l’actuació.

 

Període de validació 

  • Del 20 de setembre al 4 d’octubre.

S’estudiaran totes les propostes presentades i s’emetrà un informe sobre cadascuna indicant si s’ajusta als requeriments especificats i si és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament.

 

Període d'esmenes

  • Del 5 al 17 d’octubre.

Podran presentar esmenes aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.