Fomentar i dinamitzar la participació ciutadana, el contacte i la proximitat amb la ciutadania, la transparència en les decisions públiques i potenciar les eines necessàries per fer-ho possible, són alguns dels objectius que es persegueixen a través de processos participatius que requereixen, a la vegada, ser publicitats. Així mateix l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també realitza diverses campanyes publicitàries institucionals més de caire divulgatiu i de conscienciació ciutadana (relacionades amb el civisme, la convivència, el medi ambient o de caire social).

A continuació us relacionem les darreres campanyes institucionals publicitàries més significatives. Els mitjans de comunicació emprats en aquests casos són els d’àmbit local i comarcal i els recursos gràfics que s’utilitzen són adaptats i tenen la seva translació a les xarxes socials.

El detall de la despesa en publicitat i propaganda és consultable per àmbits a la Relació d'Operacions per Partida als Documents relacionats a peu de pàgina.

 

 

A PROP TEU. CONVERSES AMB L’ALCALDESSA 2016, 2017 i 2018

 

Inici: febrer de 2016 - Final: vigent

 

 • Maquetació, fulletons (400), cartells (50), pancarta (1) i distribució: 829 euros/sessió.

 

Pressupost ANUAL: 5.000 - 6.500 euros (entre 6 i 8 sessions anuals).

 

 

SESSIONS PÚBLIQUES PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL 2016, 2017 i 2018

 

Inici: març - Final: març

 

 • Disseny gràfic, fulletons, cartells i adaptacions varies mides i formats: 700 euros
 • Distribució: 350 euros

 

Pressupost ANUAL: 1.050 euros (IVA inclòs).

 

 

SESSIONS PÚBLIQUES PATICIPATIVES ORDENANCES MUNICIPALS 2016, 2017 i 2018

 

Inici: setembre - Final: octubre.

 

 • Disseny i impressió fulletons (1.000), cartells (500) i adaptacions: 500 euros
 • Anuncis premsa: 350 euros
 • Banner a mitjans digitals (15.000 impressions): 242 euros
 • Distribució: 375 euros

 

Pressupost ANUAL:  1.467 euros (IVA inclòs).

 

 

PRESSUPOSOTOS PARTICIPATIUS 2016, 2017 i 2018

 

Període 2016: setembre-novembre

Període 2017: setembre-novembre

Període 2018: juny-novembre

 

 • Disseny i impressió fulletons (3.000), cartells (1.000), pancartes (2) i adaptacions: 1.155 euros
 • Anuncis premsa: 1.450 euros
 • Banner a mitjans digitals (40.000 impressions): 756 euros
 • Distribució: 822 euros

 

Pressupost ANUAL: 4.183 euros (IVA inclòs)

 

 

HABITATGE ASSEQUIBLE 2017

 

Inici: abril de 2017 - Final: desembre 2017.

 

 • Disseny gràfic, tríptics (3.000), cartells gran format OPI (8), espot televisiu amb animació gràfica i adaptacions: 1.500 euros.
 • Anuncis premsa: 1.251 euros.
 • Banner a mitjans digitals (20.000 impressions): 363 euros
 • Emissions espot TV comarcal: 726 euros.

 

TOTAL: 3.840 euros (IVA inclòs):

 

 

CIVISME GOSSOS 2018

 

Inici: gener de 2018 - Final: juny de 2018

 

 • Disseny gràfic, quadríptics informatius desplegables (1.000), cartells DIN A2 (100), cartells gran format OPI (8) i adaptacions: 1.150 euros
 • Anuncis premsa: 2562 euros
 • Distribució: 500 euros

 

Pressupost: 4.212 euros (IVA inclòs):

 

 

DEIXALLERIA MÒBIL 2018 (gener)

 

 • Disseny gràfic, díptics (1.000) i adaptació: 432 euros (IVA inclòs).

 

CARNAVAL 2018 (febrer)

 

 • Publicació en línia de les fotografies de les colles participants al Carnaval de Ribes i les Roquetes i participació en el concurs CARNAVAL PENEDÈS de l’Eix Diari de difusió conjunta del carnaval: 847 euros (IVA inclòs).

 

CALDERA DE BIOMASSA 2018 (maig)

 

 • Disseny gràfic, díptics divulgatius (1.000), cartells DIN A3 jornada de portes obertes (600), vinil laminat, distribució i adaptacions: 1.000 euros (IVA inclòs).

 

DIA INTERNACIONAL DRETS INFÀNCIA 2018 (novembre)

 

 • Disseny, adaptació, fulletons (500), cartells A2 (200), distribució: 520 euros (IVA inclòs).

 

COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LA PISTA POLIESPORTIVA 2018 (desembre)

 

 • Disseny i impressió fulletons (400), cartells (50), anunci premsa (1) i distribució: 480 euros (IVA inclòs).

 

TRANSPORT A DEMANDA – TAD 2018 (desembre)

 

 • Disseny i impressió fulletons (1.000), cartes (500), i adaptacions: 620 euros
 • Anuncis premsa: 442 euros
 • Distribució urbanitzacions: 150 euros