Accions de sensibilització

Les accions de sensibilització són aquelles jornades, tallers, exposicions, debats... que  tenen com a objectiu donar a conèixer a la població la realitat de les zones més desafavorides del món, crear consciència de les desigualtats entre el nord i el sud i, al mateix temps, promoure un esperit crític per treballar plegats per un món millor.

Els objectius d'aquestes han de permetre el foment de valors com la tolerància, la justícia, la pau, la solidaritat amb els altres i el respecte a les diferents formes de vida. Les accions que es fan en aquest àmbit volen afavorir la comprensió de les causes dels desequilibris en el desenvolupament i facilitar actituds positives davant de realitats diverses, tot promovent el compromís solidari.

 

EDUCACIÓ PER LA PAU

Durant el curs 2015 -2016 s'ha desenvolupat el programa "Educació per la Pau", als quatre Instituts de Secundària Obligatòria, de Sant Pere de Ribes.

Aquest projecte s'ha realitzat amb el suport de la Oficina de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant el recurs Educació per al Desenvolupament, de la Diputació de Barcelona, que va atorgar a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes una subvenció de 10.680,00€, per portar a terme el programa "Educació per la Pau".

Aquesta proposta sorgeix del desafiament, a nivell municipal, de lluitar per una societat més justa, equitativa i solidària.  L'Educació per la Pau, els Drets Humans i la resolució dialogada de conflictes és una necessitat social i un imperatiu per l'equip professional que ha desenvolupat el projecte, pertanyents a diferents àmbits, com són: estrangeria, mediació, dona, serveis socials i cooperació internacional. Des de l'administració hem de ser capaços de cercar i articular accions amb el món educatiu i el món social per aquest efecte.

Descripció del projecte       

El projecte, té per objecte l'educació per al desenvolupament, per tal de propiciar el creixement personal, l'activisme social i la reflexió en alumnes de secundària sobre l'educació per la pau i la resolució de conflictes en tres cercles de proximitat:

·         Els micro-socials interpersonals: que engloben els conflictes sorgits per les relacions directes entre persones.

·         Els socials-locals: que es donen dins el municipi, entre persones i institucions o veïnatge.

·         Els macro-socials: a nivell mundial, que englobarien els conflictes internacionals, les violacions dels drets humans i les guerres.

Finalitat del projecte

La finalitat del projecte ha estat promoure un major i millor coneixement i comprensió dels conflictes, dels més propers als més aparentment llunyans, fomentant el debat i la reflexió sobre la cultura de la no-violència i del desenvolupament, així com dels valors relacionats amb la solidaritat, la justícia i la resolució pacífica dels conflictes.

El curs passat es va treballar amb els alumnes dels instituts de secundaria atès que és des del marc educatiu que cal proveir als joves d'eines que els permetin exercir una ciutadania de manera més activa per afrontar els reptes de futur. I alhora, establir vincles amb la comunitat més propera, connectant els diferents instituts del municipi amb les organitzacions del poble que treballen per el desenvolupament i la pau a diferents països del món.

El procediment va ser accedir als centres educatius per tal de contribuir, des de la  sensibilització i la participació, als aprenentatges en valors que es realitzen als centres educatius, amb l'objectiu de coordinar espais d'informació, reflexió i debat dels alumnes, dins del marc escolar i en horari lectiu, amb la participació, de principi a fi, de les diferents entitats socials del municipi.

Agents implicats

Les entitats participants:

Les organitzacions que a continuació es relacionen, han participat durant tot el procés, en tres processos importants del projecte: en la planificació i la participació de les jornades inicials, en les reunions mensuals de seguiment del projecte i en la planificació i execució de les jornades finals. Aquestes són:

·         Fundació Privada Vida Útil

·         Associació de Metges Peruans de Barcelona

·         Fundació Kalilu Jammeh

·         Associació Garraf Coopera

·         Acció Solidària i Logística

·         Destino Etiopia

·         El Racó de les Dones

Els instituts participants:

Els quatre instituts del territori han participat activament en la realització del projecte. Aquests són:

·         IES Alexandre Galí

·         IES Montgrós

·         IES Can Puig

·         IES Xaloc

Algunes dades del projecte:

  • Núm. de professionals implicats de l'Ajuntament: 4
  • Núm. d'entitats directament implicades: 7
  • Núm. d'instituts de secundària participants: 4
  • Núm. de classes/grups amb les que s'ha actuat: 14
  • Núm. d'alumnes participants: 390
  • Núm. de jornades als instituts i amb les entitats: 8
  • Núm. d'hores realitzades en els instituts de secundària: 92
  • Núm. de tallers realitzats als instituts de secundària: 8

Publicitat del projecte:

Una altra de les accions que es van produir va ser la col·laboració amb el programa "Solidaris" de Catalunya Ràdio, on es va emetre, el passat 25 de juliol, una entrevista amb alumnes i professorat dels diferents instituts i l'equip del programa on van poder parlar de la seva experiència de participació en el programa "Educació per la Pau". Us deixem l'enllaç:

Final d'un curs de cooperació