Projectes i subvencions

L'Ajuntament atorga anualment subvencions destinades al finançament de projectes de cooperació i accions de sensibilització que porten a terme entitats locals de cooperació.

Aquests ajuts van destinats a fomentar, principalment, la cooperació al desenvolupament com a via d'acció solidària i les bases i requisits per accedir-hi són publicats i publicitats amb antelació.