Enllumenat públic

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament de data 12 de novembre de 2013 va adjudicar a l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA (SECE, SA) el servei de manteniment i conservació de la xarxa d'enllumenat públic i enllumenat exterior de les dependències municipals de Sant Pere de Ribes.

La prestació del servei de manteniment té com a finalitat assegurar la continuïtat i bon funcionament de les instal·lacions de l'enllumenat públic, mantenint el nivell tècnic i de seguretat de les mateixes i fer la previsió de possibles avaries, realitzant els arranjaments, reposicions, substitucions, subministraments, millores i modificacions que calguin.