Via pública

L'espai públic d'una ciutat és un espai continu d'ús comú que té una gran importància per als ciutadans i ciutadanes d'un municipi: hi treballen, es desplacen, passegen, etc. El dia a dia d'aquesta activitat genera, per si mateixa, un desgast dels elements de la via pública que fa que sigui necessari el seu manteniment en les millors condicions, doncs:

  • Focalitza i articula el teixit urbà, proporcionant accés i serveis a parcel·les i connectant les diferents parts de la ciutat entre si amb el transport públic i privat.
  • És l'aparador de la ciutat, el que veu el ciutadà en sortir de casa, albergant zones de repòs, mobiliari, mercats, i activitats pròpies de la convivència urbana.
  • Concentra gran part de les actuacions públiques (poda d'arbres, recollida d'escombraries...) i privades (obres, transport,...) que es desenvolupen al municipi.
  • És la imatge de la ciutat per al turisme i les empreses inversores, que busquen qualitat de vida i serveis.

En aquest apartat trobareu les actuacions que s'estiguin portant a terme a la via pública, classificades segons el seu àmbit en diferents seccions.

Pel que fa a les molèsties que puguin ocasionar aquestes actuacions –com afectacions al trànsit, talls de carrers, zones d'estacionament, serveis afectats, etc.– podeu consultar-ne el seu estat a la secció dedicada a les Afectacions al trànsit de la Policia Local.