Neteja viària

NETEJA VIÀRIA  A PEU I/O AMB MÀQUINES

ZONES DE NETEJA

 • Nucli de  Ribes.
 • Puigmoltó.
 • Nucli de Les Roquetes.
 • Nucli de Vilanoveta.
 • Mas d'en Serra.
 • Els Cards.
 • Polígons Industrials.
 • Rambla de Garraf.
 • Mas Alba.
 • Zona de Pícnic.
 • Parc Central.

NETEGES ESPECIALS

 • Mercats setmanals ambulants de Ribes i Roquetes.
 • Neteja  de festes i altres actes a la via pública.
 • Neteja de la zona de pícnic Vilanoveta.

TASQUES

Escombrar carrers i places per zones i segons la planificació, buidar papereres, netejar voltants contenidors, retirar mobles , neteja amb màquines, gestió de contenidors de recollida de brossa de les màquines escombradores. 

NETEJA DELS MERCATS MUNICIPALS DE RIBES I ROQUETES

 MERCATS

 HORARI

 Mercat de Roquetes

 Dimecres de 14 a 18h.

 Mercat de Ribes

 Divendres de 14 a 16h.

 

EMPRESES EXTERNES DE NETEJA I EMPRESES DE SUPORT PUNTUAL PER A LA NETEJA VIÀRIA

 • FCC: Neteja viària a peu de Ribes i les Roquetes i a màquina d'urbanitzacions i polígons industrials.
 • ELIM: Neteges i desbrossats puntuals.
 • ROCA GÓMEZ: Contenidors per l'abocament de la brossa de les escombradores.
 • GRAU MAQUINÀRIA: Reparacions i manteniments de les màquines escombradores.
 • AUTOPLAMEC I ALTRES: Reparació de camions i vehicles.