Jardineria

MANTENIMENT DE LA JARDINERIA PÚBLICA, ARBRAT VIARI I ZONES VERDES

TASQUES GENERAL DE JARDINERIA

Segar, desbrossar, podar, retallar,  encebar, reparar recs, regar, herbicidar, tractaments fitosanitaris, adobar, plantar, netejar.

ZONES   

 • Nucli de  Ribes.
 • Puigmoltó.
 • Nucli de Les Roquetes.
 • Nucli de Vilanoveta.
 • Pícnic de Vilanoveta.
 • Mas d'en Serra.
 • Els Cards.
 • Polígons Industrials.
 • Rambla de Garraf.
 • Mas Alba.

EMPRESES EXTERNES DE JARDINERIA

 • Centroplac: tractament fitosanitaris de diverses plagues d'arbres i arbustos.
 • Tegar: manteniment d'una  part de la jardineria pública. (Aproximadament el 10%.*)
 • Pau Joan : Cubes de reg.  Podes puntuals i d'alçada, triturats.
 • Casa Roset:    Manteniments recs, bombes i fonts.
 • Mancomunitat:  Gestió de restes vegetals, restes de poda , gespes , etc.
 • Motor Albet i altres: Reparació de la maquinaria de jardineria.
 • Companya d'Aigües: Subministra d'aigua.

 * TEGAR manté aproximadament el 10 % de la jardineria pública. La resta d'empreses realitzen tasques puntuals i específiques.

EMPRESA EXTERNA DE CONTROL DE PLAGUES

 • ANTICIMEX: Control de plagues ( rates, ratolins, etc )  a la via púbica.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

VIDEO SOBRE EL MORRUT DE LES PALMERES

 

 

 

 

Documents relacionats

MORRUT

PÒSTER INFORMATIU MORRUT