ACTIC

L'ACTIC és l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en aquest àmbit que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La sol·licitud i l'obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

A Sant Pere de Ribes, n'és centre col·laborador el SEFED, a través del qual es posen els mitjans necessaris per fer la prova en condicions adequades i fa funcions d'informació i suport.

   

Centre col·laborador ACTIC

 

SEFED - Can Puig

c/Major, 110 

08810 Sant Pere de Ribes

telf 93 896 23 01

marquezcy@santperederibes.cat

 

 

    Enllaç relacionat

    ACTIC