Escola Municipal de Persones Adultes

L'escola de persones adultes té com a objectiu facilitar que les persones adultes puguin preparar-se acadèmicament, formar-se culturalment o rebre l'educació bàsica que garanteixi el seu desenvolupament personal i professional, pugui afrontar millor els reptes de la societat actual, les noves titulacions i les noves tecnologies.

 

CURSOS 2023-2024

 

OFERTA

Ensenyaments bàsics

 • Instrumental I, per a començar a llegir i escriure.
 • Instrumental II, per a millorar la lectura, l'escriptura i el càlcul.
 • Instrumental III, per a adquirir coneixements de cultura general.

GESO  (Graduat en Educació Secundària Obligatòria)

Informàtica

 • Curs d'Informàtica inicial
 • TIC per aprendre nocions i Internet.

Accés a ensenyaments postobligatoris:

 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

Idiomes

 • Anglès nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües). OFICIAL
 • Anglès perfeccionament
 • Castellà per a estrangers (Castellà 1 i Castellà 2)
 • Francès 1

 

PUNT D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

L'Escola de Persones Adultes és un punt d'informació i orientació del servei d'Acreditació de competències professionals, habilitat per l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT). 

 

INSCRIPCIONS DEL 4 AL 12 DE SETEMBRE

 

 PREINSCRIPCIÓ ONLINE

1. Entra al blog de l’escola.

http://cfaroquetes.blogspot.com/

2. Informa’t dels cursos i horaris.

3. Emplena el formulari que hi

trobaràs

 

O bé

 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

1. Pots venir:

RIBES: DE DILLUNS A DIVENDRES de 10 A 13 h.

Masia de Can Puig c/ Major 110

LES ROQUETES: DE DILLUNS A DIVENDRES de 10 A 13 h.

Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1

 

 

a8055853@xtec.cat  

WhatsApp al telf. 687 729 404

Tel. 93 896 73 00

 

Més informació:

http://cfaroquetes.blogspot.com/