FOAP

La Formació d'Oferta en Àrees professionals Prioritàries (FOAP) està destinada a la realització d'accions formatives adreçades a principalment a persones en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO).

A més, es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació amb les característiques següents:

• Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social
• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
• Majors de 45 anys
• Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys
• Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
• Joves menors de 30 anys.

Els cursos tenen una cabuda de 15 alumnes 

La realització d'aquest cursos comporta l'obtenció de certificats de professionalitat.

Tots ells combinen la part teòrica amb les pràctiques en empreses relacionades amb la formació que es realitza.

 

AQUEST 2024 oferirem formació en:  

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS SOCIALS. Inici 06/02/2024. 450h (inclou 80h de pràctiques).

AUXILIAR DE SERVEIS D'ESTÈTICA. Inici 06/05/2024. 360h (inclou 120h de pràctiques).

Formació subvencionada 100% per part del Servei d'Ocupació de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ: escriu un correu amb les teves dades a serveilocalocupacio@santperederibes.cat o bé envia whatsapp al 687 729 333

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) “.