PLA LOCAL DE JOVENTUT

El Pla Local de Joventut, 2018/22. És l'eina que L'ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Servei de Joventut tenen per tirar endavant les polítiques de Joventut del nostre municipi.

Aquests pla articula propostes i programes que han sorgit d'aquesta diagnosi, i en les seves conclusions defineix 4 tipus d'Objectius estratègics a treballar en les polítiques de Joventut Municipal.

Objectius estratègics:


1. Emancipació-projecte Vital
2. Oci. Cultura i esport
3. Participació, cohesió social i convivència
4. Eines transversals

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2018-2022 PRORROGAT (Aprovat al ple del 29/11/2022)

 

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes està començant a treballar el nou Pla Local de Joventut 2024-28 iniciant l’actualització de la diagnosi, l’anàlisi de la realitat juvenil i el disseny del Pla d’acció previstos.

Aquest nou Pla Local de Joventut parteix de la necessitat d’una actualització de l’anàlisi quantitativa i qualitativa de la realitat juvenil, la situació dels i les joves i una identificació dels recursos existents al municipi.

Per tal de detectar les necessitats dels i les joves del municipi s’ha elaborat l’Enquesta Jove en format online, que es basa en un formulari que es difondrà a través de les xarxes socials de l’Espai Jove (@espaijovederibes), el projecte de Medi Obert (@carrersjoves.spr) i la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l’apartat del Pla Local (https://www.santperederibes.cat/municipi/joventut/pla-local) i estarà activa fins al 28 d’abril.

 

Si tens entre 12 i 29 anys i vols participar a l'Enquesta Jove ho pots fer mitjançant l’enllaç:  https://forms.gle/P7JW3sEmg6FSmcJK6

Us agraïm la vostra col·laboració !!