Agenda 21 Local

El municipi de Sant Pere de Ribes forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (XCPS) i des de l'any 1999 i té l'Agenda 21 Local aprovada. L'any 2009 es va fer una actualització del document, el qual consta de:

  • Una memòria, que recull i detalla les accions que cal prendre per aconseguir complir l'Agenda 21.
  • El Pla de Seguiment amb una proposta d'indicadors d'estat ambiental del municipi.