Sant Pere de Ribes té un entorn natural i paisatgístic força ben conservat, el mosaic forestal-agrícola i un procés urbanitzador delimitat han fet que el municipi tingui uns valors i un patrimoni que cal valorar, preservar i en la mesura del possible difondre i millorar.

D'altra banda cal tenir en compte que la majoria d'actuacions de la nostra vida tenen o poden tenir directa o indirectament incidència ambiental i l'Ajuntament, amb les seves actuacions, és un actor que pot ajudar molt a preservar i millorar el territori on vivim.

Quant a Medi Ambient, l'ajuntament intervé i col·labora directament en diferents àmbits, com el Consell Municipal de Medi Ambient, el Parc del Garraf, la prevenció d'incendis... i en altres indirectament com la gestió dels residus, l'estalvi energètic o el planejament urbanístic.

 

SUBVENCIÓ PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I TÈRMICA I INSTAL·LACIONS DE BIOMASSA 2021

Aprovació bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions municipals per a instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica i tèrmica i instal·lacions de biomassa 2021.

Inici obertura presentació sol·licituds: 23.10.2021

Finalització presentació sol·licituds: 12.11.2021