Atmosfera

Dins d'Atmosfera hi tenen cabuda tots aquells aspectes relacionats amb l'aire o que influeixen en aquest medi, com les emissions de gasos, la contaminació en totes les seves vessants (lluminosa, acústica, electromagnètica, etc.), així com la meteorologia.

Podeu consultar mesures, índexs, previsions i d'altres informacions en els següents enllaços: