COMUNITAT ENERGÈTICA DE SANT PERE DE RIBES

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s’ha fixat com objectiu avançar cap a la transició energètica, treballant conjuntament amb altres administracions per aconseguir els objectius cap a un model energètic cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle seguint la ruta marcada per la Unió Europea i les lleis d’àmbit català i estatal

En aquest escenari, l’Ajuntament vol promoure que la ciutadania, incidint especialment amb les famílies vulnerables, pugui participar en el nou model energètic, amb autoconsum compartit d’instal·lacions propietat de l’Ajuntament a través de quotes de participació.

S’adscriuen a la cessió temporal de quotes de participació les instal·lacions detallades a l’ “Inventari d’instal·lacions fotovoltaiques adscrites a la Comunitat Energètica Local (CEL)”. En aquest document també s’indiquen el nombre d’usuaris màxim que poden ser beneficiaris d’aquestes llicències temporals per a cada una de les instal·lacions, tant de persones vulnerables com per no vulnerables i altres tipologies

Les condicions i criteris per a la concessió d’aquestes llicències queden regulades a les Bases específiques per a la concessió d’ús de les Instal·lacions d’energia renovable situades en equipaments municipals de Sant Pere de Ribes aprovades per la Junta de Govern Local de 19 de març de 2024.

 

EL DIA 16 DE JUNY FINALITZA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ A LA COMUNITAT ENERGÈTICA DE SANT PERE DE RIBES.

PROPERAMENT S'OBRIRÀ UNA NOVA CONVOCATÒRIA

Les preinscripcions es podran fer de manera presencial a les oficines d'atenció al ciutadà, utilitzat el formulari que us podeu descarregar a continuació: 

Formularis de sol·licitud 

O bé mitjançant la Seu Electrònica clicant en el següent enllaç