Aquest àmbit de treball municipal fa referència a aspectes com el control de la legionel·losi i de plagues en edificis de manteniment municipal, el programa de Seguretat Alimentària de vigilància dels establiments alimentaris, el control de la potabilitat de les aigües de consum, de les piscines d'ús públic, etc.