Els plans d'ocupació són programes de contractació de persones treballadores en situació de desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social.

Els participants s'incorporen a la plantilla municipal durant 6 mesos realitzant feines de recolzament en diferents àmbits: administració, atenció a persones, peonatge, etc. amb l'objectiu d'adquirir formació i experiència suficient per trobar un lloc de treball normalitzat.  Paral·lelament se'ls hi proporciona formació i informació complementària per afavorir la seva inserció laboral.