Treball i formació (plans d'ocupació)

El Programa Treball i Formació ofereix acció d’ experiència professional, amb contracte laboral de 6 i 12 mesos, a través d’una oferta publicada a l’Oficina de Treball, que és l’entitat encarregada de derivar les persones participants que compleixin els requisits. Les diferents línies de contractació que contempla el programa són:  PANP (Persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació),  PRGC (persones inscrites a l’atur, destinatàries de la renda garantida de ciutadania),  DONA (dones en situació d’atur) i l’acció COOR (una persona tècnica referent, encarregada de la coordinació dels treballadors/es del programa).

El programa compren actuació d’experiència professional, en el qual es busca reincorporar al mercat laboral aquelles persones que estan fora del mateix des de fa molt de temps, aportant també l’actuació de formació adaptada al lloc de treball. Ambdues actuacions són de caràcter obligatori.

Les feines que realitzen dins del programa són de tres tipus: de conserge en diferents edificis municipals, d'agents cívics i d’acompanyants a la gent gran.

Cada edició està condicionada la concessió de la subvenció del SOC. 

Actualment, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes té contractades un total d'11 persones gràcies a diferents línies dins el Programa Treball i Formació.

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ Entitats locals (SOC – TRFO EELL). Anticipada 2023  (Línia DONA, MG52, PRGC I PANP)

Període contractació: 30/10/2023 – 29/10/2024

8 contractes en total: 3 persones com auxiliars administratives i 5 com oficials segona de jardineria)

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)”

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ACOL 2023

Període contractació: 30/12/2023 – 29/12/2024

Contractació de 3 persones: 1 persona realitzarà tasques de conserge a les dependències municipals i els altres 2 realitzaran tasques de suport a la brigada municipal.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Fons Social Europeu Plus (FSE+).