Projectes amb Puerto Cabezas

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, juntament amb altres municipis agermanats, participa de projectes de cooperació a Puerto Cabezas. Aquests projectes i la gestió del finançament que els fa possible es centralitza a través del Fons Catala de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament