Abigail Garrido, l'alcaldessa

Benvolguts i benvolgudes,

És per mi un gran honor i una gran responsabilitat haver estat escollida alcaldessa de Sant Pere de Ribes. Un càrrec que assumeixo amb il·lusió i amb la ferma voluntat de ser l’alcaldessa de tots i totes, més enllà de les preferències polítiques de cadascú. La porta de l’alcaldia -així com la de tots i totes els regidors i les regidores del govern municipal- estarà sempre oberta per dialogar amb vosaltres, per oferir-vos que participeu en els assumptes públics i perquè la vostra opinió no només sigui escoltada, sinó que compti realment a l’hora d’adoptar les decisions.

Aquest és el meu capteniment i el de l’equip de govern que tinc l’honor i la responsabilitat d’encapçalar: escoltar amb proximitat, diàleg, generositat i mà estesa. I estic segura que aquest serà també el capteniment de tots i cada un dels regidors i regidores que formem part del Consistori, així com el de les entitats i tots els col·lectius de la xarxa cívica local. N’estic completament segura! Com també estic plenament convençuda que si som capaços de sumar les moltes coincidències que tenim i apartar amb generositat les diferències que ens puguin eventualment separar, qui sortirà guanyant serà el poble, i especialment aquells que més pateixen i que menys tenen.

Entenc que calen noves maneres de fer en política, noves actituds, algunes de les quals hem experimentat al llarg del camí d’aquests darrers anys i que també vull reconèixer i posar en valor.

Com a alcaldessa que vull continuar sent de tots i totes, em trobareu escoltant i tenint en compte a la gent, doncs crec sincerament que l’esforç i la responsabilitat que cada partit i cadascú i cadascuna de nosaltres esmerci en aquest objectiu determinarà el futur polític i col·lectiu de la nostra comunitat.

En primer lloc, crec que resulta fonamental pel futur de Sant Pere de Ribes impulsar quantes polítiques i accions siguin necessàries per fomentar l’economia i l’ocupació local.

En segon lloc, i també amb una prioritat màxima, hem de ser capaços de promoure i portar a terme projectes i accions que augmentin la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi. La pobresa, sigui alimentària, energètica o de qualsevol altre tipus, no la podem permetre de cap manera, i és en aquest sentit que ens calen accions per eradicar-la a fi i efecte d’oferir certeses a les persones que la pateixen.

En tercer lloc, hem d’establir noves maneres de relacionar-nos amb la ciutadania, noves maneres d’exercir la democràcia, la transparència i la participació dels ciutadans i dels col·lectius que formen la nostra rica i diversa xarxa cívica local.

I estic fermament convençuda que no escatimarem ni un sol esforç, ni un sol gest, perquè aquest poble que tant estimo -i estimem- continuï pel camí del progrés. Tenim la sort de no partir de zero, i de poder construir el present i el futur de Sant Pere de Ribes, de Ribes, de Les Roquetes i de les urbanitzacions.

Com a membres d’aquest govern ho farem, a banda de per les lleis i les normatives vigents, regint-nos també pel codi ètic que hem signat i que estableix molt clarament el nostre capteniment en aquesta important matèria.

Personalment, us asseguro que treballaré amb tota la meva ànima per fer-me, cada dia, digna de la vostra confiança, cosa que faré tenint com a base de les meves actuacions els valors i els principis que sempre han mogut tant la meva trajectòria vital com política i que són, la defensa de la democràcia i la llibertat, la solidaritat, la igualtat i la justícia social.

I us proposo fer-ho junts!