Què hi trobareu?

L'objectiu principal de les Oficines d'Atenció Ciutadana és millorar i facilitar l'atenció de la majoria de les consultes i gestions que fan els ciutadans i ciutadanes de Sant Pere de Ribes davant l'Administració.

  • Informació fiable: revisem permanentment les nostres dades per oferir un servei de confiança. A més a més, si no disposem de la informació sol·licitada la busquem per vosaltres.
  • Atenció càlida i eficaç: amb les oficines evitem la dispersió dels ciutadans i ciutadanes pels diferents departaments de l'Ajuntament.
  • Actitud acollidora i receptiva: interès pels vostres problemes i us oferim  la resposta més adequada als mateixos.
  • Accessibilitat: horaris d'atenció amplis, adequant-se a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i supressió de les barreres arquitectòniques d'accés a les Oficines d'Atenció Ciutadana.
  • Senzillesa: utilitzem un llenguatge comú i sense tecnicismes innecessaris.
  • Voluntat de servei: ajudem i facilitem la relació entre els ciutadans i ciutadanes amb l'Administració.
  • Rapidesa i fiabilitat: valorem el temps de les persones, per la qual cosa actuem amb la màxima celeritat però sense perdre fiabilitat.
  • Professionalitat i eficàcia: garantim la confidencialitat de les vostres dades personals desenvolupant la nostra capacitat de treball i sentit de la responsabilitat.