Estat execució 2018

Documents relacionats

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 tancat ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per programa_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 tancat despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per orgànic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per econòmic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 tancat ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per orgànic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per programa_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per econòmic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 tancat despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 tancat ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per programa_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 tancat despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per capítols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per orgànic_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 ingressos_per econòmic_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 tancat ingressos_per capítols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per capítols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per orgànic_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per programa_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 despeses_per econòmic_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2018 tancat despeses_per capítols_4t trimestre.pdf