Estat execució 2016

Informació sobre l'execució del pressupost 2016.

L'actualització de la documentació sobre l'estat d'execució, tant dels ingressos com de les despeses, té una periodicitat trimestral.

 

Documents relacionats

Estat execució pressupost 2016 despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016 despeses_per orgànics_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016 tancat despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016 ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016 ingressos_per econòmics_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016 tancat ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016 despeses_per capítols_2n trimestre

Estat execució pressupost 2016 despeses_per orgànics_2n trimestre

Estat execució pressupost 2016 tancat despeses_per capítols_2n trimestre

Estat execució pressupost 2016 ingressos_per capítols_2n trimestre

Estat execució pressupost 2016 ingressos_per econòmics_2n trimestre

Estat execució pressupost 2016 tancat ingressos_per capítols_2n trimestre

Estat de situació de despeses per econòmic 30_09

Estat execució pressupost 2016 despeses_per capítols_3r trimestre

Estat execució pressupost 2016 ingressos_per capítols_3r trimestre

Estat execució pressupost 2016 ingressos_per econòmics-3r trimestre

Estat execució pressupost 2016 tancat despeses_per capítols_3r trimestre

Estat execució pressupost 2016 tancat ingressos_per capítols_3r trimestre

Estat execució pressupost 2016_despeses_per orgànics_3r trimestre

Estat execució pressupost 2016_ingressos_per capítols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016_ingressos_per econòmic_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016_despeses_per capítols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016_despeses_per orgànic_4t trimestre.pdf

Estat exexució pressupost 2016_despeses_per programa_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016_despeses_per econòmic_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016_tancat ingressos_pers capítols_4t trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2016_tancat despeses_per capítols_ 4t trimestre.pdf